Καταχώρηση βιογραφικού

Στοιχεία βιογραφικού (για νέο βιογραφικό)
Όλα τα πεδία πρέπει να συπληρωθούν με κεφαλαίους Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες
Επώνυμο :
Να συμπληρωθεί όπως αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο
Όνομα :
Να συμπληρωθεί όπως αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο
Διεύθυνση - Αρ. - Τ.Κ. :
Πόλη :
Περιοχή :
Τηλέφωνο :
Email :
Ημερομηνία γέννησης :
Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος
Άγαμος
Φύλο :
Ιδιότητα :
Κατάσταση :
Επιθυμώ πρόταση εργασίας :
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ :
Θέση εργασίας που επιθυμώ να εργαστώ :
Αν είσαι Τεχνικός Αυτοκινήτων επέλεξε πρώτα εδώ,
Για όλες τις άλλες ειδικότητες, προχωρήστε κατευθείαν στην επόμενη καταχώρηση :


Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια Απασχόλησης :     Από
    Έως
Εργοδότης :            
Τίτλος θέσης εργασίας :             
Αρμοδιότητες & Δραστηριότητες:            

Προσθήκη επιπλέον εμπειρίας

Σπουδές & Κατάρτηση
Διάρκεια σπουδών :   Από
  Έως
Φορέας :  
Τίτλος σπουδών :  
Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον τίτλο σπουδών
Ενδεικτικά θέματα σπουδών :

Προσθήκη επιπλέον σπουδών & κατάρτησης

Σεμινάρια - Εργασίες
Ημερομηνία :
Περιγραφή :  

Προσθήκη επιπλέον Σεμιναρίου -Εργασίας

 
Ξένες γλώσσες :
Άριστα Καλά Μέτρια
English
Greek
German
Italian
Russian
French
Spanish
 
Τεχνικές γνώσεις :
Άλλες δεξιότητες :
 
Κωδικός διαχείρισης βιογραφικού :   θα τον λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)
 
Φωτογραφία :  
 
Κωδικός επιβεβαίωσης :
συμπληρώστε τον κωδικό που βλέπετε δίπλα